USO i UGT han firmat amb l'empresa un principi d'acord que si no aconsegueix un major suport sindical es convertirà en un conveni extraestatutari.
Els treballadors han de saber que este tipus de conveni es caracteritza perquè l'empresa no pot ser sancionada si no el compleix i que els treballadors no poden recórrer el seu incompliment davant la Inspecció de Treball. És a dir: si l'empresa vol, és paper mullat.
Els convenis extraestatutaris no recullen drets dels trealladors, sinó promeses de l'empresa. Però a estes altures, encara queda algú que crega en el que diu l'empresa? Recordeu Pedro García en les Corts Valencianes pronunciant-se a favor d'un conveni col.lectiu de consens a penes unes hores abans de trencar unilateralment les negociacions. Si el màxim representant de l'empresa actua així a les Corts, que no farà en el seu corralito? Amb estes cartes no hi ha manera de jugar.


Què és un conveni extraestatutari?
Un conveni extraestatutari o d'eficàcia limitada és un acord firmat per l'empresa i una o diverses seccions sindicals que no tenen la majoria del Comité d'Empresa. En este cas, la USO i la UGT. El conveni extraestatutari, a diferència de l'estatutari firmat per la majoria de la representació sindicat, no afecta tots els treballadors.
A qui s'aplica el conveni extraestatutari?
Només s'aplica a aquells treballadors afiliats a les seccions sindicals firmants, en este cas els de la USO i la UGT, i els treballadors que expressament s'adherisquen al conveni.
Es pot aplicar l'extraestatutari a un treballador que no vulga adherir-se?
No. Sota cap circumstància. Si un treballador no vol que li siga aplicat un extraestatutari, no se li pot aplicar.
En quina situació es queden els treballadors que no firmen el conveni extraestatutari?
Els treballadors que no firmen l'extraestatutari continuaran regint-se pel seté conveni col.lectiu de RTVV, únic conveni col.lectiu de RTVV. El preacord firmat per l’empresa i els sindicats USO i UGT no és, per tant, el vuité conveni col.lectiu de RTVV. Dit d’una altra manera, un conveni col.lectiu només és substituit per un altre conveni col.lectiu.
 Quines característiques té un conveni d’eficàcia limitada?
Un extraestatutari no pot regular-ho tot, com un conveni col.lectiu. La jurisprudència diu que un conveni d’eficàcia limitada no pot incloure matèries que, per les seues pròpies característiques, hagen d’aplicar-se a tots els treballadors. Entre elles, la classificació de personal en categories o grups professionals, la promoció, els nivells retributius, el règim de torns, o el règim disciplinari. Cas que es firme un d'estos convenis a RTVV no dubtarem en denunciar-lo per tal que la seua normativa siga declarada nul.la.
Quins són els perills de l’extraestatutari per a un treballador?
Un conveni extraestatutari és un conveni que, en la seua negociació, no està emparat per l’article III de l’Estatut dels Treballadors i que realment només és una ampliació del contracte laboral d’un treballador. No ha de ser publicat en cap butlletí oficial, com el conveni col.lectiu. És a dir, l'empresa no pot ser sancionada administrativament per incompliment del contracte i els treballadors firmants del conveni d’eficàcia limitada no podran demandar-la davant la inspecció de treball ni plantejar recursos contra ella per infrracció de llei.